Penafian

 

Saya ingin menegaskan bahawa yang segala kandungan (content) yang terdapat dalam laman web blog bicarausahawan.com adalah bertujuan sebagai perkongsian daripada pengalaman dan juga hasil pembacaan saya sendiri.

 

Mungkin ada antara kandungan-kandungan yang saya dapat daripada laman web atau sumber-sumber lain, tapi saya akan cuba huraikan dan sampaikan kandungan tersebut mengikut kefahaman dan pendapat saya sendiri.

 

Sebarang ketidak tepatan atau kesalahan maklumat yang disampaikan adalah tidak disengajakan kerana penulis juga adalah manusia biasa yang tidak dapat lari daripada membuat kesilapan.

 

Segala teguran dan cadangan yang membina adalah amat dialu-alukan oleh penulis bagi mengkatkan lagi mutu serta kualiti penulisan, penyampaian dan pengetahuan.

 

Penulis juga mungkin akan menggunakan penulisan beliau untuk menjana pendapatan melalui program-program affiliate yang telah penulis sertai.

 

Penulis sedaya upaya memastikan agar maklumat yang disampaikan kepada pembaca dan pelawat laman web bicara usahawan dapat manfaat daripada perkongsian penulis.